Utsavam 2015

Wednesday
Dec 2 , 2015
 • 9:30 am
 • Keli
 • Artiste :
  Sadanam Bharatharajan
  Kalamandalam Hariharan
  Panamanna Sasi
  Sadanam Ramakrishnan
 •  
 • 11.15 am
 • Nangiarkoothu
  Katha: Draupadi – Part 1
 • Artiste :
  Usha Nangiar
 •  Katha: Draupadi – Part 1
 • 1.30 pm
 • Kathakali
  Katha: Bakavadham
 • Artiste :
  Khanakan - Kalamandalam Manojkumar
  Dharmaputhrar - Kalamandalam Praveen
  Bheemasenan 1- Kalanilayam Vinodkumar
  Vedavyasan - Kavungal Divakara Panicker
  Bheemasenan 2 - Kalamandalam Balasubramanyan
  Lalitha - Kalamandalam Shanmughadas
  Ghatolkkachan - Kalamandalam Adithyan
  Kunthi - Haripriya Nampoothiri
  Brahmanan - Kalamandalam Manojkumar
  Bakan - Kavungal Divakara Panicker
  Brahmanar - Kalamandalam Adithyan & Kalamandalam Praveen
 •  Katha: Bakavadham
Thursday
Dec 3 , 2015
 • 10.00 am
 • Nangiarkoothu
  Katha: Draupadi – Part 2
 • Artiste :
  Usha Nangiar
 •  Katha: Draupadi – Part 2
 • 2.30 pm
 • Melappadam
 • Artiste :
  Kalamandalam Raman Nampoothiri
  Kalamandalam Prakash
 •  
 • 3.30 pm
 • Kathakali
  Katha: Kalyaanasaugandhikam
 • Artiste :
  Dharmaputhrar - Kalamandalam Praveen
  Bheemasenan 1 - Kalanilayam Vinodkumar
  Shreekrishnan - Kalamandalam Adithyan
  Bheemasenan 2 - Kalamandalam Shanmughadas
  Paanchaali - Haripriya Nampoothiri
  Hanooman - Kalamandalam Manojkumar
 •  Katha: Kalyaanasaugandhikam
Friday
Dec 4 , 2015
 • 10.00 am
 • Nangiarkoothu
  Katha: Draupadi – Part 3
 • Artiste :
  Usha Nangiar
 •  Katha: Draupadi – Part 3
 • 1.30 pm
 • Kathakali
  Katha: Kirmeeravadham
 • Artiste :
  Dharmaputhrar - Kalamandalam Shanmughadas
  Panchali - Haripriya Nampoothiri
  Dhowmyan - Kalamandalam Manojkumar
  Sooryan - Kalamandalam Praveen
  Shreekrishnan - Kalamandalam Adithyan
  Sudarshanam - Kalanilayam Vinodkumar
  Durvasav - Kalamandalam Praveen
  Simhika - Kavungal Divakara Panicker
  Lalitha - Kalamandalam Balasubramanyan
  Sahadevan - Kalamandalam Adithyan
  Kirmeeran - Kalamandalam Manojkumar
  Bheemasenan - Kalamandalam Adithyan
 •  Katha: Kirmeeravadham
 • 9.00 pm
 • Sopana-Mela-Layam
 • Artiste :
  Vocal: Nedumpilli Ram Mohan & Vengeri Narayanan
  Idaykka: Panamanna Sasi
  Mizhavu: Kalamandalam V.K.K. Hariharan & Kalamandalam Rajeev
  Chenda: Sadanam Ramakrishnan & Chirakkal Nidheesh
  Maddalam: Sadanam Bharatharajan & Kalamandalam Hariharan
  Thimila: Pullur Mohana Marar & Cherithaazham Mani
  Thaalam: Kuruvambalam Vinu
  Choreography: Panamanna Sasi
  Concept: Remesan Nambissan
 •  
Saturday
Dec 5 , 2015
 • 12.30 pm
 • Kathakali
  Katha: Kalakeyavadham
 • Artiste :
  Indran - Kalamandalam Adithyan
  Maathali - Kalamandalam Manojkumar
  Arjunan1 - Kalamandalam Balasubramanyan
  Indrani - Kalamandalam Praveen
  Urvashi - Kalamandalam Shanmughadas
  Sakhi - Haripriya Nampoothiri
  Arjunan2 - Kalanilayam Vinodkumar
 •  Katha: Kalakeyavadham